สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 06 พฤษจิกายน 2017 เวลา 06:47

๑.วัดเชตวัน (ธ) บ้านกลาง  หมู่ที่ ๔  ตำบลโพนแพง  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ประกาศตั้งวัดเมื่อ  ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐ 
(Downloads เอกสาร)
๒.วัดป่าหนองบัวแดง (ธ) บ้านหนองบัวแดงเหนือ  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร ประกาศตั้งวัดเมื่อ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐            
(Downloads เอกสาร)
จังหวัดสกลนครมีวัด ๑,๑๗๒  แห่ง  ข้อมูล ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๐

LAST_UPDATED2
 
พิธีอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยอังคาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 06 พฤษจิกายน 2017 เวลา 05:36

วันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๐  จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   โดยพระสงฆ์ ๙  รูป  นำโดยพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานสงฆ์ ในการนี้นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ได้นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี  ณ มลฑลพิธีหน้าสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร  (หลังเก่า) จากนั้นอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยอังคารลงที่ประตูน้ำสุรัสวดี  ตำบลนาตงวัฒนา  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 06 พฤษจิกายน 2017 เวลา 03:44

วันที่  ๒๖  ตุลาคม ๒๕๖๐  จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  โดยมีคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  ทั้ง ๒  นิกาย   นำโดยพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร นำคณะสงฆ์และพระนวกะ จำนวน  ๓๐๐ รูป  และพระราชวิสุทธินายก  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)  นำคณะสงฆ์ในสังกัด   ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง มลฑลพิธีหน้าสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร  (หลังเก่า)  

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรอดุลยเดช บรมนาถบิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 07:32


วันที่  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสกลนคร โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการประกอบพิธีบรรพชาอุสมบทเพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๕๖ รูป  โดยพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานสงฆ์  พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน  ๑๐  รูป  ในการนี้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ศาล ทหาร ตำรวจ และญาตผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชน มาร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียง ซึ่งใช้อุโบสถวัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวน ๔ วัด ประกอบด้วยวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดแจ้งแสงอรุณ วัดโพธิ์ชัย และวัดบ้านนาอ้อย

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีขลิปผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 07:06
วันที่  ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๔.๐๐ น.  จังหวัดสกลนคร  โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการจัดพิธี ขลิปผมผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  จำนวน  ๑๕๖ คน โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานสงฆ์  ในการนี้ นายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธาน  พร้อมญาติผู้เข้าบรรพชาอุปสมบทร่วมพิธีกันโดยพร้อมเพรียง ณ วิหารคตวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
บทความ อื่นๆ ...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 19 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้50
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้257
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว369
mod_vvisit_counterเดือนนี้871
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2000
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด537141

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2017-11-18 01:02

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้อำนวยการฯ

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  91  ปี  พรรษา  70  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  88  พรรษา  67  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 88 ปี  พรรษา 66 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  86  ปี  พรรษา  65 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 85 ปี  พรรษา 65 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา  62 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  80 ปี  พรรษา  59  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  79  ปี  พรรษา  59  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 77 ปี  พรรษา 58 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 57 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  80  ปี  พรรษา  56  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่แก้ว สุจิณฺโณ อายุ   74 ปี  พรรษา  48 วัดเจ้าผู้ข้า  บ้านทิดไย หมู่ที่ 10  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 67 ปี  พรรษา 47 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์เชาว์ กมฺมสุทฺโธ อายุ 62 ปี พรรษา 42 วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องขา หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ข้อมูล ณ วันที่ 29  มิถุนายน  2559

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH