สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร ทำวัตรสวดมนต์เย็นทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
ทำวัตรสวดมนต์เย็น เจริญจิตภาวนาทุกวันธรรมสวนะ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 06:45

วันที่ ๔  สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  นำคณเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่ พิธีทำวัตรสวดมนต์เย็น  เจริญจิตภาวนาทุกวันพระธรรมสวนะ โดยได้รับเกียรติจากนางคเชุกา  เสเนวิรัต เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย พร้อมคณะ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็นในครั้งนี้ และนายคุมพล บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานพิธี ซึ่งมีข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร มาร่วมพิธีกันโดยพร้อมเพรียง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 04:11

วันที่  ๓  สิงหาคม  ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๓๐  น.  นายประสงค์  จักรคำ  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมิน ได้เดินทางมาตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  โดยมีว่าที่ร้อยตรี จุลสัน  ทันอินทร์อาจ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  นำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมรับการประเมิน  พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก    นางคเชนุกา เสเนวิรัต เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย  พร้อมคณะ ร่วมรับฟังการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ด้วย

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2016 เวลา 03:19

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐  น. จังหวัดสกลนคร ได้มีพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช  สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๘๕ รูป  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  จากนั้นเวลา  ๐๘.๓๐  น.  ได้มีพิธีลงนามถวายพระพร ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  โดยมี นายอดิศักดิ์  เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการหัวน้าศาล ทหาร ตำรวจ มาร่วมพิธี และ เวลา ๑๘.๓๐ น. ได้มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2016 เวลา 02:07วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ว่าที่ร้อยตรีจุลสัน  ทันอินทร์อาจ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  นำคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๙  โดยมีกิจกรรมตลอดวัน ภาคเช้า พิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร ๗๐ รูป โดยการนำของพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานสงฆ์ และนายคุมพล  บรรเทาทุกข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานพิธี  พร้อมข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร  มาร่วมพิธี  และ ภาคค่ำgด้มีพิธีถวายเทียนพรรษา จำนวน ๑๙๙ วัด  และพิธีสวดมนต์ไหว้พระ เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ซึ่งได้รับความสนใจจากพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและต่างจังหวัด ร่วมพิธีในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ณ  ลานวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  จากนั้น วันที่ ๒๐  กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา  ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริโสภาพรรณวดี  โดยได้รับความเมตตาจากพระครูศรีปริยัตยาลังการ  เจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ  มาเป็นประธานสงฆืและรับเทียนพรรษา และได้รับเกียรติจากนายคุมพล  บรรเทาทุกข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มาเป็นพิธีฝ่ายฆราวาส พร้อม ศาล ทหาร ตำรวจ มาร่วมพิธี ณ วัดแจ้งแสงอรุณ ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พระราชญาณมุนี (หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญฺโญ) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)มรณภาพแล้ว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2016 เวลา 01:30


วันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๔.๓๘ น. พระราชญาณมุนี (หลวงปู่บุญมี  ฐิตปุญโญ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) และอดีตเจ้าอาวาสวัดประชานิยม (ธ) จังหวัดสกลนคร  ได้มรณภาพลงด้วยอาการสงบ ณ วัดประชานิยม (ธ) ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร  รวมสิริอายุ ๘๘ ปี พรรษา ๖๗  โดยในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๓๐ น. จังหวัดสกลนคร โดยนายอดิศักดิ์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการ หัวหน้าศาล ทหาร  ตำรวจ จะเดินทางไปถวายน้ำหลวงอาบศพพระราทาน ณ ศาลาการเปรียญ วัดประชานิยม (ธ)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธา มาร่วมพิธีกันโดยพร้อมเพรียง
(ขอขอบคุณ www.kaentong.com)

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 18 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้104
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้586
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว912
mod_vvisit_counterเดือนนี้3326
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3496
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด509043

Online (20 minutes ago): 3
Your IP: 54.225.22.139
,
Now is: 2016-08-27 04:48

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

ผู้อำนวยการฯ

ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน  ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  91  ปี  พรรษา  70  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  88  พรรษา  67  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 88 ปี  พรรษา 66 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  86  ปี  พรรษา  65 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 85 ปี  พรรษา 65 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา  62 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  80 ปี  พรรษา  59  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  79  ปี  พรรษา  59  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 77 ปี  พรรษา 58 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 57 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  80  ปี  พรรษา  56  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่แก้ว สุจิณฺโณ อายุ   74 ปี  พรรษา  48 วัดเจ้าผู้ข้า  บ้านทิดไย หมู่ที่ 10  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 67 ปี  พรรษา 47 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์เชาว์ กมฺมสุทฺโธ อายุ 62 ปี พรรษา 42 วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องขา หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ข้อมูล ณ วันที่ 29  มิถุนายน  2559

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH