สำนักงานพระพุทธศาสนา

ตามที่จังหวัดสกลนคร ประกาศรับสมัครผู้บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) แล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวน ๘๙ คน ตามโครงการแล้ว จังหวัดสกลนครจึงขอแจ้งการปิดรับสมัครผู้เข้าบบรพชาอุปสมบทฯ ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และท่านที่สนใจ ยังสามารถสมัครเข้าร่วมบรรพชาอุสมบท ฯ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ส่วนวัน-เวลารับสมัครจะแจ้งให้ทราบต่อไป ติดต่อสอบถาม นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงาน โทร. ๐๙ ๘๒๗๒ ๕๑๔๓ , ๐๔๒-๗๑๕ ๒๗๕

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2017 เวลา 01:25
วันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป  นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  นำคณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องในพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  นำข้าราชการ ศาล  ทหาร  ตำรวจ  พร้อมประชาชน ร่วมพิธี ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ทั้งนี้ได้มีการจัดพิธีพร้อมกันทั่วประเทศ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน แห่งการสวรรคต) ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จังหวัดสกลนคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017 เวลา 05:56

วันที่ ๒๐  มกราคม ๒๕๖๐  เวลา  ๑๖.๐๐ น.  นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  พร้อมข้าราชการ  ศาล  ทหาร  ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสกลนคร  ร่วมบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)  ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวาระครบสตมวาร (๑๐๐ วัน แห่งการสวรรคต) จังหวัดสกลนคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017 เวลา 05:22

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการทหาร ตำรวจ พ่อค้าและประชาชน กว่า ๑,๐๐๐  คน  ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวารครบสตวาร (๑๐๐ วัน) ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นำพระสงฆ์ จำนวน ๑๓๔ รูป ที่เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลฯ  ออกรับบิณฑบาตรอบองค์พระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  วัดพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบกำหนดสตมวาร ๑๐๐ วัน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017 เวลา 03:55

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  โดยพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานสงฆ์ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา  จันทร์ฉลอง มาเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส  พร้อมหัวหน้าศาล ทหาร ตรวจ  และญาตผู้เข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท  ในพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน ๑๓๔ รูป  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวาระครบกำหนดสตมวาร ๑๐๐  วัน  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

 

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีปลงผมนาค จำนวน ๑๓๔ คน ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบสตมวาร (๑๐๐ วัน) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2017 เวลา 02:11

วันที่  ๑๕  มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐น.  จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร จัดพิธีปลงผมนาค จำนวน  ๑๓๔  คน ที่เข้าร่วม โครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศล   แด่  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวาระครบสตมวาร (๑๐๐ วัน) โดยพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานสงฆ์  และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ ญาติผู้เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทฯ  ณ วิหารคตวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้18
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้50
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้443
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว406
mod_vvisit_counterเดือนนี้1366
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1369
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด527477

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2017-05-28 10:15

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

ผอ.พศ(พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห๋)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ผู้อำนวยการฯ

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  91  ปี  พรรษา  70  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  88  พรรษา  67  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 88 ปี  พรรษา 66 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  86  ปี  พรรษา  65 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 85 ปี  พรรษา 65 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา  62 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  80 ปี  พรรษา  59  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  79  ปี  พรรษา  59  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 77 ปี  พรรษา 58 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 57 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  80  ปี  พรรษา  56  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่แก้ว สุจิณฺโณ อายุ   74 ปี  พรรษา  48 วัดเจ้าผู้ข้า  บ้านทิดไย หมู่ที่ 10  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 67 ปี  พรรษา 47 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์เชาว์ กมฺมสุทฺโธ อายุ 62 ปี พรรษา 42 วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องขา หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ข้อมูล ณ วันที่ 29  มิถุนายน  2559

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH