สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร ทำวัตรสวดมนต์เย็นทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
จ.สกลนคร ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2016 เวลา 04:57

วันที่ 23 ตุลาคม 2559 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หรือ ลาน ร.5 อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน ทันอินทร์อาจ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการในสังกัด  ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ โดยมี  นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ นักศึกษาและพสกนิกรจังหวัดสกลนครทุกหมู่เหล่า ร่วมวางพวงมาลา เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์รมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยะมหาราช พระผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐที่ทรงบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่ชาติอย่างใหญ่หลวง ตลอดรัชสมัยของพระองค์

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ( ๗ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2016 เวลา 02:27

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ จังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ( ๗ วัน) ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  เมตตามาเป็นประธานสงฆ์ และพระครูพิมลธรรมนิเทศ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร     มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา โอกาสนี้นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จากนั้นวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙  จังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตมวาร ( ๗ วัน)  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เป็นวันที่ ๒)โดยได้รับความเมตตาจากพระเทพวรมุนี เจ้าคณะจังหวัดนครพนม วัดพระธาตุพนม มาเป็นประธานสงฆ์ และพระราชธรรมวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาส   มาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนา โอกาสนี้นายวิทยา  จันทร์ฉลอง   ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ  ประชาชนชาวสกลนคร  มาร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดพิธีสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016 เวลา 04:36


วันที่ 15 ตุลาคม 2559 จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  ดำเนินการจัดพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ วัดทุกวัดในจังหวัดสกลนคร โดยวัดที่เป็นศูนย์กลางในการจัดพิธีฯ จำนวน 2 วัด คือ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร (อารามหลวง) ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  เวลา ๑๕.๕๒ น.เป็นต้นไป  ระหว่างวันที่ 15-28 ตุลาคม 2559  และ วัดป่าสุทธาวาส (ธ) ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-12 พฤศจิกายน 2559  รวมระยะเวลา ๑ เดือน ตามภาพ ได้รับความเมตตาจากพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานสงฆ์   และได้รับเกียรติจากนายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   มาเป็นประธานสวดพระอภิธรรมฯ  พร้อมข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนภายในจังหวัดสกลนคร มาร่วมงานในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านมีต่อพสกนิกรชาวไทย

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีถวายน้ำสรงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2016 เวลา 04:29


วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น. จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร    ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายน้ำสรงพระศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มหิตลาธิเบศรรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร โดยได้รับความเมตตาจากพระเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ทั้ง 2 นิกาย มาเป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากนายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   มาเป็นประธานสวดพระอภิธรรมฯ  พร้อมข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนภายในจังหวัดสกลนคร ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2016 เวลา 02:37

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา จำนวน ๒ วัด ดังนี้
๑. โพนสว่างรุ่งอรุณ (ม) บ้านวังโพน  หมู่ที่ ๖  ตำบลอินแปลง  อำเภออินแปลง  จังหวัดสกลนคร
๒. โพนแพงรัตนสังฆาราม (ม) บ้านโพนแพง หมู่ที่ ๙ ตำบลโพนแพง  อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ปัจจุบันจังหวัดสกลนครมีวัดที่ขึ้นทะเบียน ๑,๑๖๑ วัด

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้20
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้77
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้157
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว483
mod_vvisit_counterเดือนนี้1650
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3643
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด515030

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.140.142
,
Now is: 2016-10-26 05:43

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

ผู้อำนวยการฯ

ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน  ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  91  ปี  พรรษา  70  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  88  พรรษา  67  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 88 ปี  พรรษา 66 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  86  ปี  พรรษา  65 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 85 ปี  พรรษา 65 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา  62 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  80 ปี  พรรษา  59  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  79  ปี  พรรษา  59  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 77 ปี  พรรษา 58 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 57 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  80  ปี  พรรษา  56  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่แก้ว สุจิณฺโณ อายุ   74 ปี  พรรษา  48 วัดเจ้าผู้ข้า  บ้านทิดไย หมู่ที่ 10  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 67 ปี  พรรษา 47 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์เชาว์ กมฺมสุทฺโธ อายุ 62 ปี พรรษา 42 วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องขา หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ข้อมูล ณ วันที่ 29  มิถุนายน  2559

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH