สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 03:25

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในการนี้พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมพระสงฆ์ รวม ๕  รูป  ทำพิธีสวดถอน โดยพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว จึงได้ดำเนินการรื้อถอน ในส่วนนพปฎลสุวรรณฉัตร ได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร และพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อยได้อัญเชิญไปเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน เพื่อเก็บรักษาไว้ให้พสกนิกรได้กราบไหว้บูชาต่อไป

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 02:45

 

วันที่ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น.นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในการนี้พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานสงฆ์พร้อมพระภิกษุสามเณร จำนวน ๙๑ รูป ออกรับบิณฑบาต ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 02:29วันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา  ๖๐  ปี  ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน ๒๔๐  คน  โอกาสนี้พระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เมตตามาเป็นประธานสงฆ์  ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมชัย  คล้ายทับทิม  ปลัดจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานแทนผุ้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเปิดพิธีกันโดยพร้อมเพรียง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 06 พฤษจิกายน 2017 เวลา 06:47

๑.วัดเชตวัน (ธ) บ้านกลาง  หมู่ที่ ๔  ตำบลโพนแพง  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ประกาศตั้งวัดเมื่อ  ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐ 
(Downloads เอกสาร)
๒.วัดป่าหนองบัวแดง (ธ) บ้านหนองบัวแดงเหนือ  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร ประกาศตั้งวัดเมื่อ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐            
(Downloads เอกสาร)
จังหวัดสกลนครมีวัด ๑,๑๗๒  แห่ง  ข้อมูล ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๐

LAST_UPDATED2
 
พิธีอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยอังคาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 06 พฤษจิกายน 2017 เวลา 05:36

วันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๐  จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   โดยพระสงฆ์ ๙  รูป  นำโดยพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานสงฆ์ ในการนี้นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ได้นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี  ณ มลฑลพิธีหน้าสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร  (หลังเก่า) จากนั้นอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยอังคารลงที่ประตูน้ำสุรัสวดี  ตำบลนาตงวัฒนา  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 56 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้456
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว383
mod_vvisit_counterเดือนนี้1052
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1746
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด577523

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-01-19 13:48

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้อำนวยการฯ

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  91  ปี  พรรษา  70  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  88  พรรษา  67  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 88 ปี  พรรษา 66 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  86  ปี  พรรษา  65 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 85 ปี  พรรษา 65 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา  62 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  80 ปี  พรรษา  59  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  79  ปี  พรรษา  59  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 77 ปี  พรรษา 58 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 57 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  80  ปี  พรรษา  56  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่แก้ว สุจิณฺโณ อายุ   74 ปี  พรรษา  48 วัดเจ้าผู้ข้า  บ้านทิดไย หมู่ที่ 10  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 67 ปี  พรรษา 47 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์เชาว์ กมฺมสุทฺโธ อายุ 62 ปี พรรษา 42 วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องขา หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ข้อมูล ณ วันที่ 29  มิถุนายน  2559

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH