สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
พิธีบายศรี เอิ้นขวัญ ไทยสกล รับขวัญชาวสกลนครที่ขวัญหายกับน้ำท่วมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 04 ตุลาคม 2017 เวลา 02:26

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๘.๐๐ น.  จังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธี บายศรี สู่ขวัญ รับขวัญชาวสกลนครที่ขวัญหายกับน้ำท่วมเมื่อวันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  พระราชวิสุทธินายก  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  (ธ)  เป็นประธานสงฆ์  ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวสกลนคร มาร่วมพิธีกว่า ๓,๐๐๐  คน  ณ  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน ๘๙ รูป PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 02:35

จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  ส่วนราชการ  สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน  ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบรรพชา อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน  ๘๙  รูป  ระหว่างวันที่  ๑๖-๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  รวม ๑๕ วัน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  สมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐ นี้

๑. หนังสือจังหวัดสกลนคร
๒. ใบสมัคร
๓.ระเบียบ
๔.กำหนดการ
๕.มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่เป็นวันลา)

LAST_UPDATED2
 
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร (ธ) เพื่อพิจารณามอบกัปปิยภัณฑ์ ในความเมตตาสมเด็จพระวันรัต และถวายเครื่องอุปโภคแด่วัดที่ประสบอุทกภัย สังกัดธรรมยุต จำนวน ๑๑๑ วัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 กันยายน 2017 เวลา 00:39

วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐  น. พระราชวิสุทธินายก  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  (ธ)  เป็นประธานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร (ธ)  เพื่อพิจารณามอบกัปปิยภัณฑ์ (เงินช่วยเหลือ)  ในความเมตตา  สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาค ม   ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต  และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  แก่วัดที่ประสบอุทกภัย  สังกัดธรรมยุต  และถวายเครื่องอุโภค โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แก่วัดที่ประสบอุทกภัย  จำนวน  ๑๑๑  วัด  ณ โรงเรียนปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาวัดป่าสุทธาวาส  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบกัปปิยภัณฑ์ ช่วยเหลือ วัดมหานิกายที่ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดสกลนคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2017 เวลา 09:03

ในวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๕.๐๐  น.  คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  ฝ่ายมหานิกาย  ได้ดำเนินการจัดพิธีมอบกัปปิยภัณฑ์ ช่วยเหลือ วัดมหานิกายที่ประสบอุทกภัย ในเขตจังหวัดสกลนคร จากสมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุตและเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย  ของคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  ฝ่ายมหานิกาย ซึ่งมีวัดที่ประสบอุทกภัย จำนวน  ๑๑๗  วัด  โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานสงฆ์ และได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง มาเป็นประธานพิธีฝ่ายฆราวาส ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 01:53

วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐ในวันดังกล่าวมีกิจกรรม ในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๖  รูป  ภาคค่ำพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  มีพิธีลงนามถวายพระพร  และภาคค่ำมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  โดยนายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานพิธี นำข้าราชการ  หัวหน้าศาล  ทหาร  ตำรวจ  พ่อค้า  ประชาชนมาร่วมพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี กันโดยพร้อมเพรียง

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 43 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้455
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว383
mod_vvisit_counterเดือนนี้1051
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1746
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด577522

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-01-19 13:29

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้อำนวยการฯ

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  91  ปี  พรรษา  70  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  88  พรรษา  67  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 88 ปี  พรรษา 66 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  86  ปี  พรรษา  65 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 85 ปี  พรรษา 65 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา  62 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  80 ปี  พรรษา  59  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  79  ปี  พรรษา  59  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 77 ปี  พรรษา 58 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 57 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  80  ปี  พรรษา  56  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่แก้ว สุจิณฺโณ อายุ   74 ปี  พรรษา  48 วัดเจ้าผู้ข้า  บ้านทิดไย หมู่ที่ 10  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 67 ปี  พรรษา 47 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์เชาว์ กมฺมสุทฺโธ อายุ 62 ปี พรรษา 42 วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องขา หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ข้อมูล ณ วันที่ 29  มิถุนายน  2559

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH