สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
พิธีการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมคาถา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฏาคม 2017 เวลา 07:44


วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๗.๓๐  น.  จังหวัดสกลนคร  โดยคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  จัดพิธีการแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ “สุจริตธรรมคาถา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๖๕  พรรษา  ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ตามมติมหาเถรสมาคม  โดยสำนักงาน ป.ป.ช.  ร่วมกับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย   ผลิตกัณฑ์เทศน์ป้องกันการทุจริตตามโครงการป้องกันการทุจริตตามแนวพระพุทธศาสนา แสดงพระธรรมเทศนาโดยพระรัตนากรวิสุทธิ์  รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ในการนี้  นายสังวาลย์  ศรีโคตร รองศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  ให้เกียรติเป็นประธานจุดธูปเทียน พร้อมแขกผู้มีเกียรติและพุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร ร่วมพิธี  ณ  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:05

จังหวัดสกลนคร วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี โดยมีนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในพิธี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 19 กรกฏาคม 2017 เวลา 08:31


วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าถวาย ณ วัดแจ้งแสงอรุณ (พระอารามหลวง) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ในการนี้นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมข้าราชการสำนักงาน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2017 เวลา 04:44

งวดที่ ๕  ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน ๕ วัด  (เฉพาะจังหวัดสกลนคร)
๑.วัดโคกก่อง  บ้านโคกก่อง ม.๘  ต.โคกก่อง  อ.เมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
๒.วัดโพธิ์ชัย  บ้านอุ่มจาน  ม.๗  ต.อุ่มจาน  อ.กุสุมาลย์  จ.สกลนคร
๓วัดวังบงสามัคคี  บ้านวัง  ม.๑๒  ต.วานรนิวาส  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร
๔.วัดป่ามงคลธรรม (ธ)  ม.๑๒ ต.เดื่อศรีคันไชย  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร
๕.วัดศรีโพนสูง (ธ) ม.๑  ต.บ้านถ่อน  อ.สว่างแดนดิน  จ.สกลนคร 

งวดที่ ๖  ประจำปี ๒๕๕๙  จำนวน  ๒  วัด (เฉพาะจังหวัดสกลนคร)
๑.วัดศรีสมพร  บ้านดอนหวาย  ม.๗  ต.ม่วงไข่  อ.พังโคน  จ.สกลนคร
๒.วัดสมบูรณ์วนาราม  บ้านเหล่าสมบูรณ์  ม.๑๐  ต.ดงหม้อทองใต้  อ.บ้านม่วง  จ.สกลนคร

งวดที่  ๑  ประจำปี ๒๕๖๐  จำนวน  ๒  วัด  (เฉพาะจังหวัดสกลนคร)
๑.วัดม่วงวิลาลัย ม.๕ ต.ส่องดาว  อ.ส่องดาว  จ.สกลนคร
๒.วัดธาตุศรีทอง (ธ) บ้านธาตุใหม่พัฒนา  ม.๑๔  ต.ธาตุ  อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร

ประกาศ ณ  วันที่  ๑๕  มิถุนายน  ๒๕๖๐
Download เอกสาร

LAST_UPDATED2
 
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 12 กรกฏาคม 2017 เวลา 09:10

๑.วัดป่าเจริญสามัคคี (ธ)  บ้านโนนสูง ม.๑๓  ต.พังขว้าง  อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร ประกาศ ณ วันที่ ๑๓  มิถุนายน ๒๕๖๐
Download เอกสาร
๒.วัดศรีสง่า (ม)  บ้านนาเจริญ  ม.๗  ต.ดงหม้อทองใต้  อ.บ้านม่วง  จ.สกลนคร  ประกาศ ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐
Downloadเอกสาร
๓.วัดสว่างวัฒนาราม (ม) บ้านนาสมบูรณ์ ม.๔  ต.ดงหม้อทองใต้  อ.บ้านม่วง  จ.สกลนคร  ประกาศ ณ  วันที่  ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐
Downloadเอกสาร
๔.วัดแคมพุงสุคันธาราม (ม)  บ้านแคมพุง  ม.๗  ต.โนนหอม  อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร  ประกาศ ณ  วันที่   ๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐
Downloadเอกสาร

จังหวัดสกลนครมีวัดที่ขึ้นทะเบียน ๑,๑๗๐  วัด

LAST_UPDATED2
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้455
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว383
mod_vvisit_counterเดือนนี้1051
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1746
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด577522

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-01-19 13:27

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้อำนวยการฯ

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  91  ปี  พรรษา  70  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  88  พรรษา  67  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 88 ปี  พรรษา 66 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  86  ปี  พรรษา  65 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 85 ปี  พรรษา 65 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา  62 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  80 ปี  พรรษา  59  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  79  ปี  พรรษา  59  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 77 ปี  พรรษา 58 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 57 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  80  ปี  พรรษา  56  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่แก้ว สุจิณฺโณ อายุ   74 ปี  พรรษา  48 วัดเจ้าผู้ข้า  บ้านทิดไย หมู่ที่ 10  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 67 ปี  พรรษา 47 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์เชาว์ กมฺมสุทฺโธ อายุ 62 ปี พรรษา 42 วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องขา หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ข้อมูล ณ วันที่ 29  มิถุนายน  2559

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH