สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนคร ทำวัตรสวดมนต์เย็นทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
การอบรมปฏิบัติธรรมโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 02 กันยายน 2015 เวลา 01:16

วันที่  ๒๖-๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๘  สำนักงานพระพุทธสาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมกับ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ ๔  วัดป่าสุทธาวาส (ธ) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ภาค ๔) จังหวัดขอนแก่น ได้้จัดการอบรมปฏิบัติธรรมโครงการศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๑๒  สิงหาคม ๒๕๕๘  โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธินายก  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร  แห่งที่ ๔  วัดป่าสุทธาวาส (ธ)  ที่ได้เอื้อเฟื้อสถานที่และมาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านคุมพล บรรเทาทุกข์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานพิธีเปิดแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  โอกาสนี้นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยเน้นกลุ่มเป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ ๕-๖  ที่เป็นกลุ่มเยาวชนก่อนเข้าสู่วัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกชักจูงให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร วัดป่าสุทธาวาส (ธ)  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

 

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 01 กันยายน 2015 เวลา 01:01

วันที่ ๓๑  สิงหาคม ๒๕๕๘  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ โดยการนำของพระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค ๗ ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เดินทางมาตรวจติดผลการดำเนินงานโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ระยะที่ ๒  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  จังหวัดสกลนคร โดยมีพระเทพมุนี เจ้าคณะภาค ๘ พระเทพโสภณ  - พระราชเมธี รองเจ้าคณะภาค ๘  และพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  คณะสงฆ์  พร้อมนายคุมพล  บรรเทาทุกข์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร   นำพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร กว่า ๔๐๐  รูป/คน  ร่วมถวายการต้อบรับ  ที่ประชุมได้มอบให้นายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  รายงานผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตามโครงการฯ  ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยเรียบร้อยดี

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีมอบเกียรติบัตรตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ที่มีผลการดำเนินงานเกินร้อยละ ๕๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2015 เวลา 02:43

วันที่  ๒๗  สิงหาคม ๒๕๕๘  เวลา  ๙.๐๐ น  นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร กล่าวรายงานอำเภอที่มีผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ได้ตามเป้าหมาย เกินร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนกันยายน ๒๕๕๘  ต่อที่ประชุมฯ ในคราวประชุมกรมการจังหวัด จำนวน ๓  อำเภอ ประกอบด้วย  อำเภอกุดบาก  อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอกุสุมาลย์  โดยได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร  และนายอำเภอหรือผู้แทนเข้ารับเกียรติบัตร  ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระดับอำเภอทุกอำเภอ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2015 เวลา 08:16

นายประพันธ์  คำจ้อย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานลงพื้นที่เพื่อประชุมขับเคลื่อนการดำเนินการการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ทุกอำเภอเพื่อกระตุ้นการดำเนินการ รับฟังปัญหาการดำเนินการในทุกพื้นที่ทั้ง ๑๘  อำเภอ  โดยมีเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอมาเป็นประธานการประชุมพร้อมเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ ระดับเจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาสวัดแต่ละอำเภอ นายอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชน เข้าประชุมพร้อมกัน ณ ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ทุกอำเภอ

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2015 เวลา 07:26

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘  คณะผู้ประเมินสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดดีเด่น นำโดยนายมนตรี บำรุง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมินอีก ๒ ท่าน ได้เดินมาตรวจประเมินเอกสาร ร่องรอยในการปฏิบัติงาน และองค์ประกอบต่าง ๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  โดยนายประพันธ์  คำจ้อย  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมบุคลากรในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ และนำเสนอรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร

 

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 16 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้35
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้71
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้619
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว576
mod_vvisit_counterเดือนนี้1096
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3238
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด489860

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 107.20.75.63
,
Now is: 2016-02-14 14:32

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้อำนวยการฯ

ว่าที่ร้อยตรี จุลสัน  ทันอินทร์อาจ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  89  ปี  พรรษา  68  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญโญ อายุ 86 ปี  พรรษา  65  วัดประชานิยม บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  85  พรรษา  65  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 86 ปี  พรรษา 63 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  84  ปี  พรรษา  63 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา 63 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินโน อายุ 83 ปี  พรรษา 62 วัดโสดถิผล บ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 81 ปี  พรรษา  60 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  78 ปี  พรรษา  57  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  77  ปี  พรรษา  57  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 75 ปี  พรรษา 55 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 54 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  78  ปี  พรรษา  54  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 65 ปี  พรรษา 44 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗