JA slide show
 
Home
สำนักงานพระพุทธศาสนา
มอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ (เพิ่มเติม) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2015 เวลา 02:41

 

วันที่  ๒๒  เมษายน  ๒๕๕๘  นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ (เพิ่มเติม) โดยมีนายจันทร์ทา  ระดาสิทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านเหล่าผัดใส่ หมู่ที่ ๓  ตำบลห้วยหลัว  ตำบลบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร เป็นผู้รับมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล ๕  ในครั้งนี้

LAST_UPDATED2
 
ประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2015 เวลา 02:00

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนายแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  จำนวน  ๑๐  วัด
๑.ยอดแก้วธรรมาราม (ม) บ้านคำเจริญ  หมู่ที่ ๕  ตำบลหนองแวง   อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
๒.ป่าธรรมพิทักษ์ (ธ) บ้านน้ำจั่น  หมู่ที่ ๓  ตำบลดงเหนือ  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร
๓.ศรีสะอาด (ม) บ้านหนองสองหาง  หมู่ที่  ๓  ตำบลกุดบาก  อำเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร
๔.แสงหาญธรรมิการาม (ม) บ้านอ่างห้วยไร่  หมู่ที่  ๑๐  ตำลม่วง  อำเภอม่วง  จังหวัดสกลนคร
๕.แจ้งแสงอุดม (ธ)  บ้านวังม่วง  หมู่ที่  ๘  ตำบลบะหว้า  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร
๖.รุ่งพนาไพร  (ธ)  บ้านรุ่งพนาไพร  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลหนองแวงใต้  อำเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร
๗.ป่ากุดนาขาม (ธ) บ้านกุดนาขาม  หมู่ที่  ๙  ตำบลเจริญศิลป์  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร
๘.บวรธรรมคุณ (ม)  บ้านสงเปือย หมู่ที่ ๓  ตำบลนาฮี  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร
๙.วัดโพธิ์ศรีสุธาราม (ม) บ้านพังขว้างเหนือ  ตำบลพังขว้าง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร
๑๐.โนนตาดทอง (ม) บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ ๙ ตำบลดงหม้อทอง  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร
(ปัจจุบันจังหวัดสกลนครมีวัด ๑,๑๑๖ แห่ง  ข้อมูล ณ วันที่ ๙  มีนาคม ๒๕๕๘)

LAST_UPDATED2
 
รัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 07:36

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. นางบรรลุพร  สุระมณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร นำคณะข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมวางพานดอกไม้สด ถวายสัการะเนื่องในรัฐพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกบรมมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธินายก (ธ) เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานสงฆ์ และพระครูพิมลธรรมนิเทศก์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์รวม ๑๐ รูป  ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานพิธี โดยมีข้าราชการ หัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ และองค์กรเอกชน มาร่วมพิธี ณ หอประชุมวชิรลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ จังหวัดสกลนคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 05:04

 

วันที่ ๒ เมษายน  ๒๕๕๘ เวลา  ๐๗.๐๐ น. นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  นำเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในโอกาสฉลองพระชนมายุ  ๕  รอบ  ๒ เมษายน ๒๕๕๘  จังหวัดสกลนคร โดยได้รับความเมตตาจากพระครูพิมลธรรมนิเทศก์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ได้รับมอบหมายจากเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ให้มาเป็นประธานสงฆ์ พร้อพระภิกษุ สามเณร จำนวน  ๖๑ รูป  และได้รับเกียรติจากนายบุญส่ง  เตชะมณีสถิตย์ มาเป็นประธานพิธี  พร้อมข้าราชการ หัวหน้าศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า  ในงานมีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ  พิธีเจริญพระพุทธมนต์  พิธีเทศน์มหาชาติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร และภาคค่ำ มีพิธีถวายเครื่องราชสัการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ณ ลานรวมใจไทยสกล  ในเขตเทศบาลนครสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
อบรมปฏิบัติธรรมโครงการ " ศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 07 เมษายน 2015 เวลา 02:39

วันที่  ๒-๔ เมษายน ๒๕๕๘  สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ)และ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมกันจัดการปฏิบัติธรรมตามโครงการ "ศาสนธรรมสร่างภูมิคุ้มกันยาเสพติด" เทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕-๖  จำนวน  ๑๐๐ คน  โดยได้รับความเมตตาจากพระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าสุทธาวาสและเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร  แห่งที่ ๔ มาเป็นประธานพิธีเปิด  ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร  แห่งที่ ๔  วัดป่าสุทธาวาส  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


โปรดใช้ Google Chome
ในการสมัคร

เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้56
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้53
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้367
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1050
mod_vvisit_counterเดือนนี้3096
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2386
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด475462

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 54.82.42.214
,
Now is: 2015-08-29 18:52

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้อำนวยการ


นายประพันธ์  คำจ้อย
ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  89  ปี  พรรษา  68  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญโญ อายุ 86 ปี  พรรษา  65  วัดประชานิยม บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  85  พรรษา  65  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 86 ปี  พรรษา 63 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  84  ปี  พรรษา  63 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา 63 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญหนา ธมฺมทินโน อายุ 83 ปี  พรรษา 62 วัดโสดถิผล บ้านหนองโดก ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 81 ปี  พรรษา  60 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  78 ปี  พรรษา  57  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  77  ปี  พรรษา  57  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 75 ปี  พรรษา 55 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 54 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร

หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  78  ปี  พรรษา  54  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 65 ปี  พรรษา 44 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ เดือน กรกฎาคม  ๒๕๕๗