สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันออกพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 04:03


วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐น. จังหวัดสกลนคร นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในการประกอบพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นิสิต นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมในพิธี จากนั้นภาคบ่าย  เวลา  ๑๕.๐๐  น. มีกิจกรรมแห่เทียนพรรษา จากบริเวณหน้าลานพระบรมรูป รัชกาลที่ ๕  แห่ไปตามถนนรัฐพัฒนา เข้าสู่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และภาคค่ำ เวลา ๑๘.๐๐  น. มีกิจกรมแสดงพระธรรมเทศนาโดยพระราชธรรมวาที พระนักเทศน์ระดับประเทศ และสวดมนต์ทำวัตรเย็นรอบองค์พระธาตุเชิงชุม โดยนายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร นำข้าราชการในสังกัดร่วมกิจกรรม ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมคณะสงฆ์ระดับพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์สงฆ์จังหวัดสกลนคร(ธ) ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 11 กรกฏาคม 2017 เวลา 00:55

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.  เจ้าคณะภาค ๘ ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร (ธ) จัดการประชุมคณะสงฆ์ระดับเจ้าอาวาสวัด รองเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ และเลขานุการทุกระดับ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  (ธ) ซึ่งมีพระสังฆาธิการเข้าประชุมในครั้งนี้  ๖๕๖ รูป การประชุมครั้งนี้มีเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) พระราชวิสุทธินายก เป็นประธานการประชุม  โดยมี จ.ส.อ.คำนึง  พรหมพิมพ์  นายอำเภออากาศอำนวย ได้ให้เกียรติมาร่วมรับฟังการประชุมพร้อมส่วนราชการในอำเภอ  ตลอดจนนายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ร่วมถวายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางปกครองสงฆ์แด่พระสังฆาธิการ ณ ศาลาการเปรียญวัดอุดมรัตนาราม (ธ)  ตำบลอากาศ  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 05 กรกฏาคม 2017 เวลา 00:42

วันที่  ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๘.๐๐  น.  จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับ  คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๔  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ โดยพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานสงฆ์ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  นำข้าราชการ ผู้นำศาสนา คริสต์ อิสลาม  และชาวสกลนคร ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง  ณ  ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมพระสังฆาธิการ จังหวัดสกลนคร ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 04 กรกฏาคม 2017 เวลา 04:01


วันที่  ๓  กรกฎาคม  ๒๕๖๐  นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  เข้าร่วมประชุมและถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการ ระดับเจ้าอาวาสวัด  เจ้าคณะตำบล  เจ้าคณะอำเภอ และเลขานุการทุกระดับ โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานสงฆ์ และพระราชธรรมวาที  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยรูวงศาวาส  กรุงเทพฯ  ร่วมประชุม พร้อมกันนี้ ท่านนายอำเภอจ.ส.อ.คำนึง  พรหมพืมพ์  พร้อมแขกผู้มีเกรียรติ  ได้ให้เกียรติร่วมเปิดการประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ  วัดทุ่ง  ตำบลอากาศ  อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2017 เวลา 06:07

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  มีประกาศ ตั้งวัดในพระพุทธศาสนา  จำนวน ๓  วัด ดังนี้
๑. วัดป่าหนองหิน (ธ)  บ้านบงเหนือนอก หมู่ที่ ๑๑  ตำบลบงเหนือ  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ประกาศ ณ  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
Download เอกสาร
๒. วัดบุญโสภาราม  บ้านดู่  หมู่ที่ ๕  ตำบลมาย  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  
Download  เอกสาร
๓. วัดป่าโนนแสงทอง  (ธ)  หมู่ที่  ๑๐  ตำบลดงหม้อทอง  อำเภอบ้านม่วง  จังหวัดสกลนคร  ประกาศ ณ วันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐
Download  เอกสาร

LAST_UPDATED2
 
บทความ อื่นๆ ...


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้36
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้455
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว383
mod_vvisit_counterเดือนนี้1051
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1746
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด577522

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-01-19 13:25

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้อำนวยการฯ

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  91  ปี  พรรษา  70  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  88  พรรษา  67  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 88 ปี  พรรษา 66 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  86  ปี  พรรษา  65 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 85 ปี  พรรษา 65 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา  62 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  80 ปี  พรรษา  59  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  79  ปี  พรรษา  59  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 77 ปี  พรรษา 58 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 57 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  80  ปี  พรรษา  56  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่แก้ว สุจิณฺโณ อายุ   74 ปี  พรรษา  48 วัดเจ้าผู้ข้า  บ้านทิดไย หมู่ที่ 10  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 67 ปี  พรรษา 47 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์เชาว์ กมฺมสุทฺโธ อายุ 62 ปี พรรษา 42 วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องขา หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ข้อมูล ณ วันที่ 29  มิถุนายน  2559

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH