สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"

์ืืืืืืHome
สำนักงานพระพุทธศาสนา
สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2018 เวลา 02:20

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๐.๐๐ น. จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เด็ก เยาวชน  ในจังหวัดสกลนครเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี  โดยพร้อมเพรียง จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี   ทั้งหมด ๖๙,๘๖๘ คน

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2018 เวลา 01:29


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) และพระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร แทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ในฐานะเลขานุการกล่าวรายงานในที่ประชุม  ซึ่งมีผลการพิจารณา วัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนในครั้งนี้  วัดสังกัดมหานิกาย จำนวน  ๙๔ วัด เป็นเงิน ๘,๓๑๗,๔๔๐  บาท และวัดสังกัดธรรมยุต จำนวน ๓๑ วัด ๓,๒๙๒,๕๖๐  บาท รวมทั้งสิ้น  ๑๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท  ประชุมฯ ณ ห้องประชุมผู้ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ (หลังเก่า)

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
พิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 03 มกราคม 2018 เวลา 08:56


วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงช
ุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖๖) จากนั้นชมการรำภูไทบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมรำบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุม จำนวน ๒,๐๐๐ คน ในการนี้นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานและนำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้าราชการในจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน  มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งงานจะจัดขึ้นวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
๑๒ ธ.ค.๖๐ วันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 01:47


วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐  น.  นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีสักการะอนุเสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์ (โง่นคำ) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ ประจำปี 2560 ณ กองกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๓ ค่ายศรีสกุลวงศ์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประวัติพอสังเขป กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จัดตั้งครั้งแรก ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙
พ.ต.อ.โชติ ไทยยิ่ง ผกก.ตชด.๒๓ ( ยศและตำแหน่งในขณะนั้น ) มีดำริว่า วัน “ค่ายศรีสกุลวงศ์” ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันวางศิลาฤกษ์นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ควรจะยึดเอา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง และเปิดทำการครั้งแรกของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เป็นวันค่าย จึงได้เสนอแนวคิดนี้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและขออนุมัติไปยัง บช.ตชด.เพื่อเปลี่ยนวันค่ายจากเดิมซึ่ง บช.ตชด.อนุมัติแล้ว กก.ตชด.๒๓ จึงถือเอา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 
การประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณสมทบบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 01:28


วันที่ ๘  ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูกิตติธรรมนิวิฐ  เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว เป็นประธานแทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าคณะอำเภอทั้ง ๒ นิกาย โดยมีนายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ร่วมรับฟัง  การพิจารณาเงินอุดหนุนสมทบบูรณปฏิสังขรณ์วัดที่ได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ จำนวนเงิน ๗,๘๓๖,๖๐๐  บาท (เจ็ดล้านแปดแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) มติที่ประชุมจัดสรรงบประมาณให้วัดที่ประสบภัยพิบัติในเขตจังหวัดสกลนครที่ได้รับเงินอุดหนุน  ทั้ง ๒ นิกาย จำนวน  ๗๔ วัด  ณ  ห้องประชุมภูริทัตโต ชั้น ๓  ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (หลังใหม่) อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัด

LAST_UPDATED2
อ่านเพิ่มเติม...
 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

คืนความสุขให้คนในชาติ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

- พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร

- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา
-โครงสร้าองค์กร

- องค์กร และบทบาทหน้าที่


- ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙

- กฎกระทรวงฯ พ.ศ.๒๕๕๙


- แบบคำขอข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ดำรงธรรม พศจ.สน

กฎหมาย ป.ป.ช.

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"

ใบสมัครฯหมู่บ้านรักษาศีล ๕


เว็บสำนักพุทธจังหวัด

Untitled Document

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เข้าชมเว็บ

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้37
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้46
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้456
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว383
mod_vvisit_counterเดือนนี้1052
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1746
mod_vvisit_counterผู้เข้าชมทั้งหมด577523

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.142
,
Now is: 2020-01-19 13:39

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
 

ผู้อำนวยการฯ

นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ
ผู้อำนวยการสำนักงาน

พระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร

วัดสำคัญของจังหวัด


วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร

วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิด วรวิหาร วัดพระธาตุเชิงชุมตั้งอยู่ริมหนองหารในเขต เทศบาลสกลนคร มีพื้นที่ 18 ไร่ 1 งาน 27 ตารางวา อยู่ปลายสุดของถนนเจริญเมือง

วัดแจ้งแสงอรุณ
วัดแจ้งแสงอรุณ  เป็นพระอารามหลวง ชั้นตรี  ชนิด สามัญ  ตั้งอยู่ ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร 


วัดป่าสุทธาวาส
วัดป่าสุทธาวาส  เป็นวัดสังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต  ตำบลพระธาตุเชิงชุม  อำเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร

พระเกจิสายกรรมฐาน

หลวงปู่สุธัมม์  ธมฺมปาโล อายุ  91  ปี  พรรษา  70  วัดเทพกัญญาราม  ตำบลฮางโฮง  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่หนูเพชร  ปญฺญาวุโธ อายุ  88  พรรษา  67  วัดป่าศรีไพรวัลย์  ตำบลคำสะอาด  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่บุญมา คมฺภีรธมฺโม อายุ 88 ปี  พรรษา 66 วัดสีห์พนมประชาราม บ้านหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงตาแปลง  สุนทโร อายุ  86  ปี  พรรษา  65 วัดป่าอุดมสมพร  ตำบลพรรณา  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปุญโญ อายุ 85 ปี  พรรษา 65 วัดใหม่บ้านตาล บ้านตาล ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หวงปู่บุญพิน กตปุญโญ อายุ 83 ปี  พรรษา  62 วัดผาเทพนิมิต บ้านดงสว่าง ตำบลนิคมน้ำอูน  อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่สูรย์  จนฺทโร อายุ  80 ปี  พรรษา  59  วัดอิสรธรรม  บ้านวาใหญ่  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อินตอง  สุภวโร อายุ  79  ปี  พรรษา  59  วัดวีระธรรม  ตำบลไฮหย่อง  อำเภอพังโคน  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธมฺโม อายุ 77 ปี  พรรษา 58 วัดป่าแก้วชุมพล ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่อว้าน เขมโก อายุ 79 ปี  พรรษา 57 วัดป่านาคนิมิตต์ หมู่ 16 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร


หลวงตาประนอม  วิริโย อายุ  80  ปี  พรรษา  56  วัดศรีโพนเมือง  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร


หลวงปู่แก้ว สุจิณฺโณ อายุ   74 ปี  พรรษา  48 วัดเจ้าผู้ข้า  บ้านทิดไย หมู่ที่ 10  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์สุธรรม สุธมฺโม อายุ 67 ปี  พรรษา 47 วัดป่าหนองไผ่ ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร


พระอาจารย์เชาว์ กมฺมสุทฺโธ อายุ 62 ปี พรรษา 42 วัดท่าวังหิน บ้านสายร่องขา หมู่ที่ 5 ตำบลเชิงชุม  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร


ข้อมูล ณ วันที่ 29  มิถุนายน  2559

วีดีโอธรรมะ

ค้นหาโดย Google


ค้นหาใน GOOGLE.CO.TH