สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
วัดแจ้งแสงอรุณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2010 เวลา 03:53

วัดแจ้งแสงอรุณ  ตั้งอยู่  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ที่ดินตั้ววัดมีเนื้อที่ 6  ไร่  3  งาน  52  ตารางวา  วัดแจ้งแสงอรุณ  ชาวบ้านเรียกว่า  วัดแจ้ง  เพราะตั้งอยู่ใกล้เมืองมีอากาศโปร่ง  เป็นที่โล่ง  ตั้งเมื่อ  พ.ศ.2422  โดยพระยาประจันตประเทศธานี  ศรีสกลานุรักษ์  อรรคเดโชชัยอภัยพิริยากรมพาหุ  (โง้นคำ)  ต้นตระกูล  พรหมสาขาฯ  ในปัจจุบัน  เป็นผู้สร้าง  สมัยที่ท่านดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองสกลนคร  (คนที่ 3) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  พ.ศ.2520  การศึกษามีโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.2529  และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี  เปิดสอน  เมื่อ  พ.ศ. 2530

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"