สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าอบรมตามโครงการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 04:27

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร นำโดยนายบุญค้ำ ดวงจันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้นำข้าราชการในสังกัดเข้าปฏิบัติธรรมตาม โครงการอบรมด้านคุณธรรมและจริยะธรรม เพื่อเรียนรู้หลักธรรมมาภิบาล ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ ๔ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

LAST_UPDATED2