สำนักงานพระพุทธศาสนา

ตามที่จังหวัดสกลนคร ประกาศรับสมัครผู้บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) แล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวน ๘๙ คน ตามโครงการแล้ว จังหวัดสกลนครจึงขอแจ้งการปิดรับสมัครผู้เข้าบบรพชาอุปสมบทฯ ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และท่านที่สนใจ ยังสามารถสมัครเข้าร่วมบรรพชาอุสมบท ฯ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ส่วนวัน-เวลารับสมัครจะแจ้งให้ทราบต่อไป ติดต่อสอบถาม นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงาน โทร. ๐๙ ๘๒๗๒ ๕๑๔๓ , ๐๔๒-๗๑๕ ๒๗๕
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าอบรมตามโครงการอบรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 04 สิงหาคม 2011 เวลา 04:27

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร นำโดยนายบุญค้ำ ดวงจันทร์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้นำข้าราชการในสังกัดเข้าปฏิบัติธรรมตาม โครงการอบรมด้านคุณธรรมและจริยะธรรม เพื่อเรียนรู้หลักธรรมมาภิบาล ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสกลนคร แห่งที่ ๔ วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ ๒๙-๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

LAST_UPDATED2
 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

ผอ.พศ(พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห๋)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ