สำนักงานพระพุทธศาสนา

ตามที่จังหวัดสกลนคร ประกาศรับสมัครผู้บรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) แล้วนั้น เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมพิธีฯ เป็นจำนวน ๘๙ คน ตามโครงการแล้ว จังหวัดสกลนครจึงขอแจ้งการปิดรับสมัครผู้เข้าบบรพชาอุปสมบทฯ ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) และท่านที่สนใจ ยังสามารถสมัครเข้าร่วมบรรพชาอุสมบท ฯ ในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) ส่วนวัน-เวลารับสมัครจะแจ้งให้ทราบต่อไป ติดต่อสอบถาม นายรัฐวิชญ์ พาฉิมพลี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ ผู้ประสานงาน โทร. ๐๙ ๘๒๗๒ ๕๑๔๓ , ๐๔๒-๗๑๕ ๒๗๕
โครงการอบรมไวยาวัจกร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 00:51

                    คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ อบต.บ้านโพน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมไวยาวัจกรหรือกรรมการวัด อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๒๖-๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ ณ วัดโพธิ์ชัยโพนใหญ่  ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร โดยนายสมหวัง ใยวังหน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีฯ และ ได้รับความเมตตาจากพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  เดินทางมามอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน  ๕๙  ราย  และเป็นประธานกล่าวปิดพิธีฯ เวลา  ๑๖.๓๐ น.

ภาพบรรยากาศ
LAST_UPDATED2
 

เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร

ผอ.พศ(พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห๋)
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ