สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โครงการอบรมไวยาวัจกร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 02 พฤษภาคม 2012 เวลา 00:51

                    คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร ร่วมกับ อบต.บ้านโพน และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้จัดโครงการอบรมไวยาวัจกรหรือกรรมการวัด อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๕  ระหว่างวันที่  ๒๖-๒๗  เมษายน  ๒๕๕๕ ณ วัดโพธิ์ชัยโพนใหญ่  ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร โดยนายสมหวัง ใยวังหน้า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพน เดินทางมาเป็นประธานเปิดพิธีฯ และ ได้รับความเมตตาจากพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  เดินทางมามอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม จำนวน  ๕๙  ราย  และเป็นประธานกล่าวปิดพิธีฯ เวลา  ๑๖.๓๐ น.

ภาพบรรยากาศ
LAST_UPDATED2