สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
สถิติข้อมูลวัด ประจำปี ๒๕๕๙ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2016 เวลา 08:55

Download สถิติข้อมูลวัด ประจำปี ๒๕๕๙

LAST_UPDATED2