สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุกทกภัยจังหวัดสกลนคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 03 สิงหาคม 2017 เวลา 03:26

คณะสงฆ์จังหวัดสกลนครช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยจังหวัดสกลนคร  โดยตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ติดต่อพระครูสกลวรานุกิจ (สุริยา) โทร. 089 9413972  และวัดป่าสุทธาวาส (ธ) ติดต่อพระอาจารย์เจริญ  (ครูบาเป็ด)  โทร.093 9893926

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"