สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
ประกาศ จังหวัดสกลนคร เรื่อง การให้ข้อมูลข่าวสารในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย จังหวัดสกลนคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2017 เวลา 03:51

ตามที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ทำให้พี่น้องประชาชนในเขตอำเภอทุกอำเภอ ของจังหวัดสกลนครได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความเดือดร้อน  ก่อให้เกิดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน จากเหตุการณ์ดังกล่าว มีบุคคลผู้ไม่หวังดีใช้ช่วงสถานการณ์นี้  ฉวยโอกาสหาช่องทางกระทำการเรี่ยไร  โดยอ้างว่าเป็นบุคคลที่จังหวัดส่งมาเพื่อขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งขอ  เพื่อนำไปช่วยเหลือชาวบ้าน  ซึ่งข้อเท็จจริงจังหวัดไม่ได้มอบหมายให้บุคคลหนึ่งไปทำการเรี่ยไรเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแต่อย่างใด  ทั้งนี้ จังหวัดขอประกาศให้ทราบว่า  จังหวัดมีช่องทางในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามช่องทาง  ดังนี้
๑.  การบริจาคสิ่งของ  สามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ที่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร (หลังเก่า) ตรงข้ามกองกับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร
๒.  โอนเงินเข้าบัญชี "เงินช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร " ธนาคารกรุงไทย  สาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร หมายเลขบัญชี ๙๘๖-๒-๗๒๖๙๗-๐
๓.  ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
๓.๑  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐
๓.๒  ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร  หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑
๓.๓  ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร  สายด่วน ๑๕๖๗  หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ / ๐๙-๒๔๐๙-๒๒๕๖

Download ประกาศจังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"