สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดสกลนคร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 09 สิงหาคม 2017 เวลา 04:00

วันที่  ๙  สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา  ๐๙.๐๐  น.  พระรัตนสราธิคุณ  เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  และ พระพิศาลศึกษากร  เจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรี ได้นำเดินทางมามอบเงิน-สิ่งของช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดสกลนคร  และนายประสงค์  จักรคำ  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมาตรวจเยี่ยมวัดที่ประสบอุทกภัยในเขตจังหวัดสกลนคร  เป็นผู้ถวายปัจจัยแทนคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่  ณ  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"