สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
รายชื่อวัดในจังหวัดสกลนครที่ประสบอุทกภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 03:10

รายชื่อวัดที่ประสบอุทกภัย Download

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"