สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดในเขตจังหวัดสกลนคร และนครพนมที่ประสบอุทกภัยภัย PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2017 เวลา 03:33

วันที่  ๙  สิงหาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๑๓.๐๐  น.  นายประสงค์  จักรคำ  ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมวัดและสอบถามความต้องการของวัดในเขตจังหวัดสกลนคร และนครพนมที่ประสบอุทกภัย  เพื่อพิจารณาช่วยเหลืออุปถัมภ์วัดต่อไป

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"