สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร (ธ) เพื่อพิจารณามอบกัปปิยภัณฑ์ ในความเมตตาสมเด็จพระวันรัต และถวายเครื่องอุปโภคแด่วัดที่ประสบอุทกภัย สังกัดธรรมยุต จำนวน ๑๑๑ วัด PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 05 กันยายน 2017 เวลา 00:39

วันที่  ๑  กันยายน  ๒๕๖๐  เวลา  ๑๓.๐๐  น. พระราชวิสุทธินายก  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  (ธ)  เป็นประธานการประชุมคณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร (ธ)  เพื่อพิจารณามอบกัปปิยภัณฑ์ (เงินช่วยเหลือ)  ในความเมตตา  สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาค ม   ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต  และเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  แก่วัดที่ประสบอุทกภัย  สังกัดธรรมยุต  และถวายเครื่องอุโภค โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  แก่วัดที่ประสบอุทกภัย  จำนวน  ๑๑๑  วัด  ณ โรงเรียนปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาวัดป่าสุทธาวาส  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"