สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีสวดพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 06:26

วันที่  ๑๓  ตุลาคม  ๒๕๖๐  เวลา ๐๗.๐๐  น.  จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระภิกษุสามเณร  จำนวน  ๘๙  รูป  โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานสงฆ์  ในการนี้ นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้เดินทางมาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อม หัวหน้าส่วนราชการ ศาล  ทหาร  ตำรวจ  และประชาชนชาวสกลนคร  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  จากนั้น  เวลา  ๑๖.๐๐  น.  มีพิธีสวดพระพุทธมนต์  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน ๑๐ รูป  ณ ศาลาการเปรียญวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2