สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พิธีบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรอดุลยเดช บรมนาถบิตร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2017 เวลา 07:32


วันที่  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๙.๐๐ น. จังหวัดสกลนคร โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ได้ดำเนินการประกอบพิธีบรรพชาอุสมบทเพือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๑๕๖ รูป  โดยพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร มาเป็นประธานสงฆ์  พร้อมพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน  ๑๐  รูป  ในการนี้ นายวิทยา จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ศาล ทหาร ตำรวจ และญาตผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชน มาร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียง ซึ่งใช้อุโบสถวัดในเขตเทศบาลนครสกลนคร จำนวน ๔ วัด ประกอบด้วยวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร วัดแจ้งแสงอรุณ วัดโพธิ์ชัย และวัดบ้านนาอ้อย

LAST_UPDATED2