สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พิธีอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ไปลอยอังคาร PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 06 พฤษจิกายน 2017 เวลา 05:36

วันที่  ๒๗  ตุลาคม ๒๕๖๐  จังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการจัดพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล   โดยพระสงฆ์ ๙  รูป  นำโดยพระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร ประธานสงฆ์ ในการนี้นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  ได้นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธี  ณ มลฑลพิธีหน้าสนามศาลากลางจังหวัดสกลนคร  (หลังเก่า) จากนั้นอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์ ไปลอยอังคารลงที่ประตูน้ำสุรัสวดี  ตำบลนาตงวัฒนา  อำเภอโพนนาแก้ว  จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2