สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องประกาศตั้งวัดในพระพุทธศาสนา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 06 พฤษจิกายน 2017 เวลา 06:47

๑.วัดเชตวัน (ธ) บ้านกลาง  หมู่ที่ ๔  ตำบลโพนแพง  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร  ประกาศตั้งวัดเมื่อ  ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐ 
(Downloads เอกสาร)
๒.วัดป่าหนองบัวแดง (ธ) บ้านหนองบัวแดงเหนือ  หมู่ที่ ๑๑  ตำบลวาใหญ่  อำเภออากาศอำนวย  จังหวัดสกลนคร ประกาศตั้งวัดเมื่อ ๒๒  กันยายน ๒๕๖๐            
(Downloads เอกสาร)
จังหวัดสกลนครมีวัด ๑,๑๗๒  แห่ง  ข้อมูล ณ  วันที่  ๖  พฤศจิกายน ๒๕๖๐

LAST_UPDATED2