สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
โครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา ๖๐ ปี ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 04 ธันวาคม 2017 เวลา 02:29วันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระกุศลพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชันษา  ๖๐  ปี  ๑๓  กรกฎาคม ๒๕๖๐ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชน ๒๔๐  คน  โอกาสนี้พระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เมตตามาเป็นประธานสงฆ์  ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายสมชัย  คล้ายทับทิม  ปลัดจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานแทนผุ้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมเปิดพิธีกันโดยพร้อมเพรียง ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 

LAST_UPDATED2