สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 ธันวาคม 2017 เวลา 03:25

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีอัญเชิญนพปฎลสุวรรณฉัตร ลงจากพระเมรุมาศจำลอง โดยมี นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา ประชาชน เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก ในการนี้พระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร พร้อมพระสงฆ์ รวม ๕  รูป  ทำพิธีสวดถอน โดยพระเมรุมาศจำลองของจังหวัดสกลนคร ได้ดำเนินการในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว จึงได้ดำเนินการรื้อถอน ในส่วนนพปฎลสุวรรณฉัตร ได้อัญเชิญไปประดิษฐานไว้ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร พระอารามหลวง อำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร และพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องทองน้อยได้อัญเชิญไปเก็บไว้ ณ พิพิธภัณฑ์ภูพาน เพื่อเก็บรักษาไว้ให้พสกนิกรได้กราบไหว้บูชาต่อไป


LAST_UPDATED2