สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
๑๒ ธ.ค.๖๐ วันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 13 ธันวาคม 2017 เวลา 01:47


วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐  น.  นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ร่วมพิธีสักการะอนุเสาวรีย์พระศรีสกุลวงศ์ (โง่นคำ) เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาค่ายศรีสกุลวงศ์ ประจำปี 2560 ณ กองกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๓ ค่ายศรีสกุลวงศ์ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ประวัติพอสังเขป กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ จัดตั้งครั้งแรก ตามพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๒๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๗๖ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๙
พ.ต.อ.โชติ ไทยยิ่ง ผกก.ตชด.๒๓ ( ยศและตำแหน่งในขณะนั้น ) มีดำริว่า วัน “ค่ายศรีสกุลวงศ์” ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ซึ่งเป็นวันวางศิลาฤกษ์นั้นไม่ตรงกับความเป็นจริง ควรจะยึดเอา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันก่อตั้ง และเปิดทำการครั้งแรกของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ เป็นวันค่าย จึงได้เสนอแนวคิดนี้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดและขออนุมัติไปยัง บช.ตชด.เพื่อเปลี่ยนวันค่ายจากเดิมซึ่ง บช.ตชด.อนุมัติแล้ว กก.ตชด.๒๓ จึงถือเอา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓


{gallery}gallery/slide440{gallery}

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"