สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พิธีเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 03 มกราคม 2018 เวลา 08:56


วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงช
ุมและหลวงพ่อพระองค์แสน ประจำปี ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๖๖) จากนั้นชมการรำภูไทบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุม ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน คณะครู นักเรียน นักศึกษา ประชาชน ร่วมรำบวงสรวงองค์พระธาตุเชิงชุม จำนวน ๒,๐๐๐ คน ในการนี้นายวิทยา  จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นผู้กล่าวรายงานและนำหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมข้าราชการในจังหวัดสกลนคร ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน  มีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ซึ่งงานจะจัดขึ้นวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ – วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑

LAST_UPDATED2