สำนักงานพระพุทธศาสนา

ขอเชิญผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสกลนคร บริจาคสิ่งของได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือฯ ณ อบจ.สกลนคร (หลังเก่า) บริจาคเงิน "เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดสกลนคร" ธนาคารกรุงไทย ศาขาศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร เลขที่บัญชี ๙๘๒-๒-๗๒๖๙๗-๐ ติดต่อสอบที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.สกลนคร ๐-๔๒๗๑-๑๗๗๑ / ๐๘-๙๙๖๙-๖๗๖๐ ที่ทำการปกครองจังหวัดสกลนคร โทรศัพท์ ๐-๔๒๗๑-๑๔๖๑ และศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสกลนคร สายด่วน ๑๕๖๗ หมายเลข ๐-๔๒๗๑-๒๐๙๔ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนชาวสกลนครและผู้สนใจ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา ทุกวันพระสวนะ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2018 เวลา 01:29


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) และพระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร แทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ในฐานะเลขานุการกล่าวรายงานในที่ประชุม  ซึ่งมีผลการพิจารณา วัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนในครั้งนี้  วัดสังกัดมหานิกาย จำนวน  ๙๔ วัด เป็นเงิน ๘,๓๑๗,๔๔๐  บาท และวัดสังกัดธรรมยุต จำนวน ๓๑ วัด ๓,๒๙๒,๕๖๐  บาท รวมทั้งสิ้น  ๑๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท  ประชุมฯ ณ ห้องประชุมผู้ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ (หลังเก่า)

LAST_UPDATED2