สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2018 เวลา 01:29


วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๐.๓๐ น. พระราชวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร (ธ) และพระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร แทนเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด (ทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยมีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม ในการนี้ นายไกรยุทธ  หอมไกรลาศ  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ในฐานะเลขานุการกล่าวรายงานในที่ประชุม  ซึ่งมีผลการพิจารณา วัดที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนในครั้งนี้  วัดสังกัดมหานิกาย จำนวน  ๙๔ วัด เป็นเงิน ๘,๓๑๗,๔๔๐  บาท และวัดสังกัดธรรมยุต จำนวน ๓๑ วัด ๓,๒๙๒,๕๖๐  บาท รวมทั้งสิ้น  ๑๑,๖๑๐,๐๐๐ บาท  ประชุมฯ ณ ห้องประชุมผู้ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ (หลังเก่า)

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"