สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 05 มกราคม 2018 เวลา 02:20

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๒.๓๐ น. ถึงวันที่ ๑  มกราคม  ๒๕๖๑  เวลา ๐๐.๐๐ น. จังหวัดสกลนคร จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร โดยมีพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน เด็ก เยาวชน  ในจังหวัดสกลนครเข้าร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี  โดยพร้อมเพรียง จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี   ทั้งหมด ๖๙,๘๖๘ คน

LAST_UPDATED2
 

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"