สำนักงานพระพุทธศาสนา

นโยบายผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร : องค์กรแห่งคุณธรรม "ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน"
ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด

ท่านมีความพอใจในเว็บไซต์นี้ มากน้อยเพียงใด
มากที่สุด
14  45.2%
มาก
8  25.8%
ควรปรับปรุง
5  16.1%
ปานกลาง
3  9.7%
น้อย
1  3.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  31
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2014 เวลา 04:29
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษจิกายน 2019 เวลา 08:46

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง"