สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ มอบเงินช่วยเหลือวัดประสบอุกภัยในเขตจังหวัดสกลนคร พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 08 สิงหาคม 2017 เวลา 01:51

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๕.๐๐  น. นายนพดล  จารุพงศ์  ปลัดจังหวัดสกลนคร  ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  มาเป็นประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือวัดที่ประสบอุทกภัย ซึ่งจังหวัดสกลนคร มีวัดที่ความเสียหาย ทั้งสิ่้น ๖๙  วัด  ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระราชเมธี  รองเจ้าคณะภาค ๘  พระเทพสิทธิโสภณ  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เป็นผู้มอบเงินช่วยเหลือวัด  ณ  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร

LAST_UPDATED2