พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2017 เวลา 01:53

วันที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๐  จังหวัดสกลนคร จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม  ๒๕๖๐ในวันดังกล่าวมีกิจกรรม ในภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ ๘๖  รูป  ภาคค่ำพิธีสวดมนต์ทำวัตรเย็น ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  มีพิธีลงนามถวายพระพร  และภาคค่ำมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร  ณ หอประชุมวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  โดยนายวิทยา  จันทร์ฉลอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานพิธี นำข้าราชการ  หัวหน้าศาล  ทหาร  ตำรวจ  พ่อค้า  ประชาชนมาร่วมพิธีเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี กันโดยพร้อมเพรียง

 

LAST_UPDATED2