โครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน ๘๙ รูป พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันศุกร์ที่ 08 กันยายน 2017 เวลา 02:35

จังหวัดสกลนคร  ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดสกลนคร  ส่วนราชการ  สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน  ขอเชิญข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของรัฐและประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบรรพชา อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ     พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร  ในวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ จำนวน  ๘๙  รูป  ระหว่างวันที่  ๑๖-๓๐  ตุลาคม  ๒๕๖๐  รวม ๑๕ วัน ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร  สมัครได้ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่  ๖  ตุลาคม  ๒๕๖๐ นี้

๑. หนังสือจังหวัดสกลนคร
๒. ใบสมัคร
๓.ระเบียบ
๔.กำหนดการ
๕.มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๖๐ เห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่เป็นวันลา)

LAST_UPDATED2