พิธีบายศรี เอิ้นขวัญ ไทยสกล รับขวัญชาวสกลนครที่ขวัญหายกับน้ำท่วมเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันพุธที่ 04 ตุลาคม 2017 เวลา 02:26

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐  เวลา ๑๘.๐๐ น.  จังหวัดสกลนคร ได้จัดพิธี บายศรี สู่ขวัญ รับขวัญชาวสกลนครที่ขวัญหายกับน้ำท่วมเมื่อวันที่ ๒๘  กรกฎาคม ๒๕๖๐  โดยพระเทพสิทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  พระราชวิสุทธินายก  เจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  (ธ)  เป็นประธานสงฆ์  ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายวิทยา  จันทร์ฉลอง  มาเป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวสกลนคร มาร่วมพิธีกว่า ๓,๐๐๐  คน  ณ  วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

LAST_UPDATED2