ขอเชิญร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมสารีริกธาตุ พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2018 เวลา 03:43

จังหวัดสกลนคร  ขอเชิญร่วมพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ  หอพระพุทธรูปและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธสุวรรณนาคมงคล  สกลนคราบรีรักษ์(พระพุทธรูปประจำศาลากลางจังหวัดสกลนคร)  ในวันที่  ๒๔ - ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๑  ณ  บริเวณศาลากลางจังหวัดสกลนคร  กำหนดการ

LAST_UPDATED2