แบบก่อสร้างวัด พิมพ์
เขียนโดย manager   
วันอังคารที่ 17 พฤษจิกายน 2009 เวลา 09:19

แบบก่อสร้างวัด

1.แบบโบสถ์ขนาดเล็ก
2.แบบโบสถ์ขนาดกลาง
3.แบบโบสถ์ขนาดใหญ่ 
4.แบบศาลาการเปรียญ
5.แบบศาลาการเปรียญ
6.แบบกุฏิเจ้าอาวาส
7.แบบกุฏิพระเรือนแถว 
8.แบบหอกลอง+ระฆัง 
9.แบบหอระฆัง
10.แบบโรงเรียนพระปริยัติธรรม 3 ชั้น
11.แบบเมรุ
12.แบบซุ้มประตูรั้ววัด
LAST_UPDATED2