สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สนามสอบ ภาค ๘ ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางสาววารุณี  วงค์มีแก้ว นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมพิธีเปิดและตรวจเยี่ยมสนามสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ สนามสอบ ภาค ๘ ณ วัดมัชฌิมาวาส อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีพระธรรมราชานุวัตร เจ้าคณะภาค ๑๐ เจ้าอาวาสวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานในพิธี ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ   ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 200,852