จังหวัดสกลนคร จัดพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564

วันพุธ ที่ 13  ตุลาคม  2564  เวลา 14.00 น.  
          วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2564 โดย พระรัตนากรวิสุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร เจ้าอาวาสวัดทุ่ง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และนางจุรีรัตน์ เทพอาสน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายวิฑูรย์ นวลนุกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และหัวหน้าส่วนราชการ/พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดสกลนคร  ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร         
        ในการนี้ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพิธีดังกล่าว  ณ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองสกลนคร  จังหวัดสกลนคร.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม 

ภาพ : ไพรัช  แก้วทอง  /  ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 108,547