นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ออกพื้นที่ เยี่ยมวัด เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ และถวายคำแนะนำ แนวปฏิบัติการขอรับนิตยภัต

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด ออกพื้นที่ เยี่ยมวัด เพื่อสนองงานคณะสงฆ์ และถวายคำแนะนำ แนวปฏิบัติการขอรับนิตยภัตและการบริหารวัด ในสถานการณ์โควิด  รวม ๓ วัด  ดังนี้
๑. วัดดงมะไฟ (ป่าวิเวกจันทราราม)  ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร 
๒. วัดบ้านแมด ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร
๓. วัดเก้ายอดภูดินธรรม ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 131,451