ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินการของวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไปในจังหวัดสกลนคร จำนวน 7 วัด

วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายประสงค์ ทองประ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้มอบหมายให้  นางแสงมณี ชนะวัฒน์ปัญญา นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวิเชียร เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินการของวัดที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จำนวน 7 วัด  

    1.​ วัดแจ้งวิสุทธราราม​  ต.​ค้อใต้​  อ.​สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
    2.​ วัดป่าชุมชัยพัฒนา  ต.​บงใต้​  อ.สว่่างแดนดิน  จ.สกลนคร
    3.​ วัดสามัคคีวราราม​  ต.​หนองแปน  อ.​เจริญศิลป์  จ.สกลนคร
    4.​ วัดโพธิ์ชัย  ต.บ้านเหล่า  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลนคร
    5.​ วัดสงบอารมณ์  ต.พุ่มแก​  อ.เจริญศิลป์  จ.สกลรคร
    6.​ วัดหัวนา​  ต.ศรีวิช้ย​  อ.วานรนิวาส​  จ.สกลนคร
    7.​ วัดป่าหนองสนม​ ต.หนองสนม​  อ.วานรนิวาส​  จ.สกลนคร
    การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ได้ตรวจสอบการดำเนินการดังกล่าวแล้วจะดำเนินการเบิกเงินให้กับวัดทั้ง 7 วัดดังกล่าวต่อไป ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีวัดในจังหวัดสกลนครได้รับเงินอุดหนุนในการบูรณปฏิสังขรณ์วัดทั่วไป จำนวน 56 วัด เป็นเงินจำนวน 14,139,000 บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาท) 

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่นคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่วมเย็นของสังคม

ภาพ : ไพรัช แก้วทอง / ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 26,391