สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ประกอบพิธีรับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 และถวายปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 แด่วัดพระอารามหลวงในจังหวัดสกลนคร

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางบรรลุพร สุระมณี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ และข้าราชการในสังกัด ประกอบพิธีรับปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และได้ถวายปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 แด่วัดพระอารามหลวงในจังหวัดสกลนคร จำนวน 2 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุเชิงชุมวรวหาร โดยมีพระครูกิตติธรรมนิวิฐ เจ้าคณะอำเภอโพนนาแก้ว รับถวายปฏิทินหลวง และวัดแจ้งแสงอรุณ โดยมีพระครูปริยัติยาลังการ เจ้าอาวาสวัดแจ้งแสงอรุณ เจ้าคณะอำเภอกุสุมาลย์ รับถวายปฏิทินหลวง 

สำนักพระราชวัง ได้จัดพิธีมอบปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2564 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์  เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 1 อาคารสำนักพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง  ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อพระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด 76 จังหวัดๆละ 2 เล่ม และพระอารามหลวงทั่วประเทศ จำนวน 310 เล่ม สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนครจึงได้ประกอบพิธีดังกล่าวข้างต้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ภาพ : ไพรัช แก้วทอง / ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา

 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,619