สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุไฟไหม้กุฏิวัดนาห้วยนาค อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิลักษณ์ จิตอาคนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนางจิดาภา ภูปาง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ และนายวิเชียร เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ  ได้ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากเหตุไฟไหม้กฏิวัดนาห้วยนาค ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร พบว่า กุฏิพระสงฆ์หลังใหญ่ลักษณะสองชั้น ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง รวมทั้งอุปกรณ์ใช้สอยของพระสงฆ์และเครื่องอุปกรณ์ในการทำครัวต่าง ๆ จากนั้นได้ถวายกำลังใจและให้คำแนะนำการดำเนินการด้านเอกสารและขั้นตอนต่างๆ ในการขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนบูรณวัดจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติต่อไป

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานร่วมกับคณะสงฆ์ เพื่อความมั่งคงแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า เพื่อความสงบสุขร่มเย็นของสังคม

ภาพ : ไพรัช แก้วทอง / ข่าว : Lt.ภูริภัค ดำบุญมา


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 63,674