สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร มอบประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด ในเขตอำเภออากาศอำนวย จำนวน ๒ แห่ง

จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖  นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร และนายโกวิทย์  กุลมี นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ มอบประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด ในเขตอำเภออากาศอำนวย จำนวน ๒ แห่ง สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ๑ แห่ง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ๑ แห่ง ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๒ (หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีรายละเอียดดังนี้

๑. อนุญาตให้ นายจำเนียร  งิ้วไชยราช  อยู่บ้านเลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์ ธรรมยุต ณ บ้านอากาศ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๒. อนุญาตให้ นางราตรี  นพเก้า  อยู่บ้านเลขที่ ๗๒ หมู่ที่ ๙ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร สร้างวัดสังกัดคณะสงฆ์ มหานิกาย ณ บ้านนากะทาด หมู่ที่ ๙ ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เมื่อผู้ขออนุญาตสร้างวัด ได้สร้างเสนาสนะตามแผนผังที่ได้ขออนุญาตเพียงพอเหมาะสมแก่การจำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์แล้ว ให้ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เพื่อยื่นคำขอตั้งวัดต่อไป

ข่าว รัศมี แสนเสน

ภาพ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 650,014