สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting

จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา  แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยนายวิเชียร  เจริญธรรม นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประชุมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ระบบ Zoom Meeting ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร ชั้น ๒ (หลังเก่า) อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ภาพ  ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,288,376