ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา และตักบาตร เพื่อถวายพระพรชัยมงคล

จังหวัดสกลนคร

วันศุกร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนา และตักบาตร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากอาการพระประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน

เวลา ๑๓.๐๐ น. ร่วมประชุมผู้บริหารส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำเดือนธันวาคม ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์

ภาพ/ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,288,376