ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมประชุมกรมการจังหวัด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เข้าร่วมประชุมกรมการจังหวัดสกลนคร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีนางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ประธานในการประชุม โดยได้มอบหมายให้นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ นำสวดมนต์ก่อนการประชุม ณ ห้องประชุมพระธาตุเชิงชุม ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 650,014