สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ พิธีถวายราชสักการะ “วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมีนางจุรีรัตน์  เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครประธานในพิธี ณ หอประชุมถนอมจันทร์เปล่ง กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๓ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,288,376