สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ลงพื้นที่วัดที่ประสบวินาศภัย (อัคคีภัย) วัดไชยวาฬ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส

จังหวัดสกลนคร

วันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ลงพื้นที่วัดที่ประสบวินาศภัย (อัคคีภัย) เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๒๐.๐๐ น. โดยให้คำแนะนำขั้นตอน วิธีการ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องในการยื่นขอรับงบประมาณ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสกลนคร สารวัตรสอบสวน สภ.ศรีวิชัย และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ผู้นำชุมชน ร่วมการตรวจสอบ ณ วัดไชยวาฬ บ้านโพธิ์ตาก หมู่ที่ ๓ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ข่าว/ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์

ภาพ/ นายไพรัช  แก้วทอง


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,288,376