"กาลัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักเวลา" โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565

"กาลัญญุตากถา ว่าด้วยความรู้จักเวลา" โดยพระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 1 เมษายน 2565

 


image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 649,837