สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศาลา วัดถ้ำผาแด่น

วัดถ้ำผาแด่น ตั้งอยู่บ้านดงน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2483 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 มีพระอาจารย์ปกรณ์ กันตวีโร ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาแด่น 

วัดถ้ำผาแด่น ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติิป่าดงชมภูพาน ป่าดงกะเฌอ และเขตวนอุทยานภูผาแด่น ได้รับอนุญาตเข้าประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อสร้างวัด เนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ หนังสืออนุญาต เล่มที่ 100 ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 9 ก.พ. 2561

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเปิดป้ายศาลาอุดมสมบูรณ์ วัดถ้ำผาแด่น อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีพลเอกธนศักดิ์ ปฏิมาปกร ประธานกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

คลิปงานพิธี

ขอขอบคุณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสกลนคร

 


image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
|

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 2,288,376