สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ออกตรวจสอบพื้นที่ขอกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินของวัด ณ วัดศิริมงคลธรรม ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

วันจันทร์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๐๐ น. นางรุ่งทิพย์  เสนามาตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ออกตรวจสอบพื้นที่ขอกันเขตจัดประโยชน์ในที่ดินของวัด ณ วัดศิริมงคลธรรม ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ข่าว รัศมี  แสนเสน

ภาพ ภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ วัดไตรสิกขาราม และหลวงปู่ปั่น สมาหิโต วัดศิริดำรงวนาราม เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
image
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เชิญผ้าไตร น้ำสรง พร้อมเครื่องสักการะ ถวายแด่พระบุญมา คัมภีรธัมโม เนื่องในโอกาสครบอายุวัฒนมงคลครบ 93 ปี ณ วัดหนองกุง ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 650,014