ประกาศจังหวัดสกลนคร อนุญาตให้สร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต จำนวน ๑ แห่ง ในเขตอำเภออากาศอำนวย

จังหวัดสกลนคร

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. นางสาวทิพย์สุมน  พันธ์งาม นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด มอบประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง การสร้างวัด จำนวน ๑ ราย ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร ศาลากลางจังหวัดสกลนคร (ชั้นที่ ๒ หลังเก่า) ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ราย นายบาง  ชินชาคำ อยู่บ้านเลขที่ ๕๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ขออนุญาตสร้างวัด สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต ณ บ้านนาหวาย หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร เจ้าหน้าที่ได้แนะนำขั้นตอนในการดำเนินการขอตั้งวัดต่อไป

ข่าว/ นายภัทราวุฒิ  ปัญจันทร์สิงห์ นักวิชาการศาสนาชำนาญการ  ภาพ/ นายสมาน  เข้าครอง นักวิชาการศาสนาชำนาญการ


image รูปภาพ
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 649,710